Interactief theater bij sociale wijkteams.

Pit speelt interactieve scenes bij wijkteams

Op 17 mei 2022 vond op het IndustriePark Kleefse Waard in Arnhem een bijeenkomst plaats, georganiseerd voor de Sociale Wijkteams. Deze bijeenkomst bracht meer dan 300 professionals samen, sociale wijkcoaches die wegwijs werden gemaakt in de nieuwe organisatiestructuur.


Het doel van deze dag was duidelijk: kennis delen, ervaringen uitwisselen en de samenwerking tussen de Sociale Wijkteams versterken.


Overzicht van de Bijeenkomst


De bijeenkomst begon met een plenair programma dat een breed overzicht bood van de activiteiten en ontwikkelingen binnen de Sociale Wijkteams. Verschillende workshops volgden, die dieper ingingen op specifieke onderwerpen zoals de aanpak van complexe casuïstiek, de inzet van vrijwilligers, en de samenwerking met andere partners in het sociaal domein.

Pit speelt interactieve scenes bij wijkteams

Interactieve Scenes door TheatergroepPIT

Plenair kwam PIT weer in actie. In totaal drie rondes van een half uur scènes. In totaal 6 scènes

Tijdens de bijeenkomst werden dus interactieve scènes opgevoerd door 2 spelers van theatergroepPIT.nl. Deze scènes waren ontworpen om belangrijke thema’s en uitdagingen van de Sociale Wijkteams op een levendige en betrokken manier te belichten. De interactieve benadering zorgde ervoor dat deelnemers op een nieuwe en inspirerende manier betrokken raakten bij de besproken onderwerpen.


Impact en Reflectie


De bijeenkomst was niet alleen informatief maar ook inspirerend. Deelnemers gingen weg met nieuwe kennis, verbeterde samenwerkingsideeën en een hernieuwd enthousiasme om zich in te zetten voor hun gemeenschappen.

Pit speelt interactieve scenes bij wijkteams