blik vanaf het publiek - zie ook de prachtige nok

Blik vanaf het publiek

Studiedag Pluryn

We hebben geholpen bij een interactieve studie/personeelsdag bij Pluryn. Met een groep van ambulante gezinsbegeleiders Werkenrode-Jeugd.

Er even uit, want het is pittig werk. Het ondersteunen van gezinnen met een licht verstandelijke beperking, voornamelijk binnen Multi Probleem Huishoudens.

En dat niet alleen, ook organisatorische veranderingen. met splitsingen en verplaatsingen, gevolgd door herenigingen.Door groeiende omvang minder overleggen meer, en dus minder [hechtere] samenwerking onder collega’s.

En mede daarom dan ook:

PIT in Actie

Dit schreeuwt om een ontspannen teamdag.

We hielpen bij de themamiddag. Tijdens deze middag hebben we diverse situaties uit hun dagelijks werk nagespeeld. Gezinsbegeleiders kregen de kans om vooraf situaties met leervragen in te sturen. Op de dag zelf verzamelden we alle inzendingen in een hoge hoed en selecteerden we een aantal om uit te voeren.

Op deze manier werd het uitdagende beroep van gezinsbegeleider in de schijnwerpers gezet. De scènes die voortkwamen uit deze situaties werden grondig geanalyseerd en besproken. De deelnemers kregen de mogelijkheid om de scène te onderbreken en alternatieve
wendingen voor te stellen. We daagden onszelf uit om te kijken naar wat er anders zou kunnen in bepaalde situaties.
Door de scènes vanuit verschillende perspectieven opnieuw te spelen, werd er zowel gelachen als ‘’even stil gestaan’.

Het was een middag vol herkenning en erkenning.

Waar PIT goed in is.

Kortom, het was een prachtige opdracht waarin wij van PIT konden doen waar we goed in zijn: Improviseren voor organisaties.

PIT doet aan  aldus interactief theater, teambuilding, en training voor professionals in de zorgsector.  Dus interactieve theatervoorstellingen voor teambuilding, professionele ontwikkeling in de zorg, en een teamdag voor gezinsbegeleiders.

fullsizerender-2

WE ZOEKEN NIEUWE SPELERS 2024

WE ZOEKEN NIEUWE SPELERS 2024

Ben jij 38 jaar of jonger, kan jij elke woensdagavond aanwezig zijn en wil jij vijf keer per jaar op het podium staan? Meld je dan aan.

Interactief theater bij sociale wijkteams.

Op 17 mei 2022 kwamen meer dan 300 professionals van Sociale Wijkteams bijeen op het IndustriePark Kleefse Waard in Arnhem. De dag stond in het teken van kennis delen, ervaringen uitwisselen en samenwerking versterken, met interactieve scènes door theatergroepPIT om belangrijke thema's te belichten.

Doe het fout! de Wereld van Improvisatietheater

Het artikel van Jurriën Trappel benadrukt het belang van improvisatie, waarbij fouten maken wordt aangemoedigd als een leerschool voor acceptatie en groei. Hij beschrijft ook de levendige en groeiende populariteit van improvisatietheater, zoals gedemonstreerd door Theatergroep PIT's 18 jaar van succesvolle voorstellingen die humor en diepgang combineren met spontaniteit.