We doen mee aan onderzoek

Onderzoek Radboud Universiteit.

Eerste onderzoeken resultaten het tweede kwartaal van 2024 bekend.

Inleiding

Als Theatergroep PIT zijn betrokken bij een baanbrekend onderzoek geleid door de Radboud Universiteit. Dit onderzoek, gericht op het verkennen van de potentiële positieve effecten van een specifieke stof op creatief denken en improvisatievaardigheden, is een stap voorwaarts in de wetenschap.

Achtergrond van het Onderzoek

De Radboud Universiteit staat bekend om haar innovatieve benaderingen van wetenschappelijk onderzoek. Dit specifieke project is ontworpen om dieper inzicht te krijgen in de complexe mechanismen achter creativiteit en improvisatie. Door een combinatie van psychologische en neurologische methoden, hoopt het onderzoeksteam nieuwe inzichten te verkrijgen die niet alleen relevant zijn voor de artistieke wereld, maar ook voor bredere toepassingen in de samenleving.

Doel van het Onderzoek

Het hoofddoel van dit onderzoek is om te onderzoeken of de specifieke stof, verwerkt in pilvorm, daadwerkelijk de creatieve denkprocessen van individuen kan beïnvloeden. Door middel van gecontroleerde experimenten en observaties, willen de onderzoekers vaststellen of er een meetbare verbetering is in het vermogen tot improvisatie en creatief denken bij deelnemers die de pil innemen in vergelijking met placebogroepen.

De Rol van Theatergroep PIT

Als actieve deelnemer aan dit onderzoek zetten we ons als Theatergroep PIT in voor een collectieve periode van zes maanden. Onze leden zullen deelnemen aan verschillende experimentele sessies, workshops en evaluaties onder leiding van het onderzoeksteam. Door onze ervaring in theater en improvisatie te combineren met wetenschappelijke methoden, hopen we waardevolle inzichten te bieden die kunnen bijdragen aan de vooruitgang van het onderzoek.

Verwachte Resultaten

De resultaten van dit baanbrekende onderzoek worden verwacht tegen het seizoen 2025/2026. Hoewel het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken, hopen we op veelbelovende bevindingen die zowel de wetenschappelijke gemeenschap als de creatieve industrie zullen informeren en inspireren.

Impact op Creatieve Industrie

Als de resultaten van het onderzoek positief zijn, kan dit een aanzienlijke impact hebben op de creatieve industrie als geheel. Verbeterde methoden voor het bevorderen van creatief denken en improvisatie kunnen niet alleen theatermakers en acteurs ten goede komen, maar ook professionals in andere artistieke disciplines en zelfs in zakelijke en educatieve omgevingen.

Conclusie

De betrokkenheid van Theatergroep PIT bij dit baanbrekende onderzoek onderstreept onze toewijding aan het verkennen van nieuwe horizonten in zowel kunst als wetenschap. Door samen te werken met vooraanstaande onderzoekers aan de Radboud Universiteit, hopen we bij te dragen aan een beter begrip van de kracht van creativiteit en improvisatie.

PIT speelt op oosterlicht 2024 Dees en Stijn

Theatergroep PIT en Oosterlicht Festival

Theatergroep PIT heeft dit weekend meegedaan aan het Oosterlicht Festival 2024. Het festival, gehouden in het Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting, liet ons ook daar improviseren. Voor een enthousiast publiek.

Het Oosterlicht Festival 2024 is veel meer dan alleen een cultureel evenement; het was een viering van kunst, muziek en theater in al zijn pracht en praal. Het festival bracht zowel opkomende talenten als gevestigde artiesten samen om hun artistieke expressie te delen met het publiek.

Het festival presenteerde twee routes – de Pelgrimsroute en de Nomadenroute. Langs deze routes konden gasten genieten van een gevarieerd programma met optredens van verschillende groepen, waaronder dans, muziek en natuurlijk theater. Het diverse aanbod zorgde ervoor dat bezoekers telkens weer werden verrast en vermaakt.

De bezoekers waren onder de indruk van de levendigheid en originaliteit van de scènes die PIT heeft gespeeld.

Na het succesvolle optreden op het Oosterlicht Festival 2024 kijkt PIT vol verwachting uit naar toekomstige projecten en optredens.

20 april speelt PIT weer in de Lindenberg. Bijzijn is meemaken!

https://www.delindenberg.com/theater/theatergroep-pit-1/orderTickets