Interactieve Theatervoorstelling door PIT

PIT hielp bij een interactieve personeelsdag voor ambulante gezinsbegeleiders van Pluryn Werkenrode-Jeugd. Tijdens deze dag werden situaties uit hun werk nagespeeld en besproken, waarbij gezinsbegeleiders leervragen konden indienen. Het was een waardevolle ervaring waarin PIT hun improvisatievaardigheden voor organisaties kon laten zien.