Optreden is één………

Vijf keer per jaar treden wij op in De Lindenberg. Dat doen wij met enorm veel plezier en gelukkig onder grote belangstelling.

Het had beter gekund

In de evaluatie van een optreden komt vaak naar voren dat het beter had gekund. Wij zijn in staat om die conclusie te trekken omdat wij weten wat we in onze mars hebben, want dat blijkt uit de repetities. We repeteren elke woensdagavond. Gedurende het jaar hebben we drie of vier verschillende trainers, voor een aantal aaneengesloten maanden. We gebruiken die repetities om goed op elkaar ingespeeld te raken, mooi en waarachtig spel te laten zien en om te experimenteren.

Het niveau van repetities is nog weinig te zien

Het niveau dat we vaak tijdens de repetities halen is nog te weinig terug te zien in onze voorstellingen. Misschien is het de druk om te willen presteren tijdens een voorstelling, of de door ons zelf ingevulde verwachting van het publiek, die er voor zorgen dat we het niveau waartoe we in staat zijn niet altijd halen. Gelukkig zien we ook een verbetering over de afgelopen jaren en de laatste voorstelling (06 oktober 2014) vond ik bijna het niveau van een repetitie.

Publiek argwanend

Het theater dat PIT maakt is naar mijn mening pas geslaagd als het publiek argwanend kijkt en zegt: “Dit lijkt toch wel ingestudeerd”, gewoon, omdat het klopt. Om het te laten kloppen luistert erg nauw; je dient volledig op elkaar afgestemd te zijn en op het juiste moment ruimte te geven of te nemen. En dat bereik je alleen door te repeteren, te repeteren en nog eens te repeteren.

Kortom,

optreden is één……….. en repeteren het ander. En door hard te werken zullen we het niveau dat we willen en kunnen laten zien voor u presenteren in De Lindenberg, vijf keer per jaar. Zorg dat u erbij bent!

Robert Heine

Robert Heine beste theatergroep gelderland PIT

Lees hier hoe Loes, onze goud-kalf winnares, het spelen bij PIT beleeft.