Foto-film van het eerste ‘De Vloer Op’ Festival 18-04-2015

Alhier de film met foto’s van de avond:   En hier de verkorte versie: